Werkwijze

Stichting Basset Herplaatsen Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend waarvoor u ons deze verschaft: de herplaatsingsprocedure, te weten: adoptie of afstand van een hond. Stichting Basset Herplaatsen Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de herplaatsingsprocedure. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Stichting Basset Herplaatsen Nederland, zet zich in om bassets van verschillende rasvarianten te herplaatsen wanneer deze om welke reden dan ook niet meer in hun huidige omgeving kunnen blijven.

Dit betreft honden van alle leeftijden in de verschillende rasvarianten. Te weten: Engelse Basset Hound, Basset  Artesien Normand, Basset Fauve de Bretange  en ook de Grand-en Petit Basset Griffon Vendeén.

Om in aanmerking te komen voor onze bemiddeling is het niet noodzakelijk dat de hond een stamboom heeft. Wel geldt de regel dat de te plaatsen hond tenminste 75% uiterlijke kenmerken van één van bovengenoemde rasvarianten heeft. Dus ook de bassetmix kan in aanmerking komen voor onze bemiddeling.

Is het zo dat de te herplaatsen honden in een koppel leven is het mogelijk dat wij deze dan ook als koppel aan een nieuw thuis helpen. Ook wanneer dit een ander ras betreft.

Wij bieden de mogelijkheid om te bemiddelen tussen eigenaar en adoptant. Maar ook hebben wij de mogelijkheid om de basset op te nemen in een van onze gastgezinnen, en van daaruit te zoeken naar een geschikt thuis.


SBHN

Kerklaan 26

9422 ED Smilde

bassetherplaatsen@gmail.com

© 2009-2014 - Stichting Basset Herplaatsen Nederland / Grafisch ontwerper dennisderks / Algemene voorwaarden