De BIN-pot (Basset In Nood)


De BIN-pot is door ons in het leven geroepen om bassets in nood te kunnen helpen. Bijna alle honden in onze bemiddeling worden eerst in een gastgezin geplaatst, deze honden worden afgestaan door de eigenaar of wij halen een hond uit een asiel waar wij in veel gevallen het standaard asiel tarief moeten betalen. Vaak hebben de honden nog medische zorg nodig, dit varieert van een APK en enting tot een operatie.
Al deze kosten worden betaald uit onze BIN-pot.

Het komt met grote regelmaat voor dat het adoptietarief voor de hond lager ligt dan de kosten die wij hebben gemaakt. Het verlies wordt door de BIN-pot gedragen. Uw donatie maakt het voor ons mogelijk dit werk te kunnen blijven doen en een fijn gezin voor de herplaatsers te vinden.

Wilt u ons werk steunen?


Uw financiële steun stellen wij bijzonder op prijs. Maak uw donatie over op rekening NL69RABO0163695431 ten name van Stichting Basset Herplaatsen Nederland.

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland:
IBAN-nummer NL69RABO0163695431 , BIC-code RABONL2U

Heeft u een paypal rekening, of creditcard? Dan doneert u gemakkelijk via onderstaande knop.


Namens alle bassets in nood heel hartelijk dank voor uw steun!

Algemeen Nut Beogende Instelling.


De SBHN wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften/donaties aan de SBHN kunnen hierdoor in aanmerking komen als aftrekpost op uw belastingaangifte. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

SBHN

Kerklaan 26

9422 ED Smilde

bassetherplaatsen@gmail.com

© 2009-2014 - Stichting Basset Herplaatsen Nederland / Grafisch ontwerper dennisderks / Algemene voorwaarden